Sayılar

Tırtıl üç kalıbı, tırtıl 3 kalıbı, sayılar, kalıpları, rakamlar