Sayılar

Tırtıl dört kalıbı, tırtıl 4 kalıbı, sayılar, kalıpları, rakamlar