Sayılar

Tırtıl sekiz kalıbı, tırtıl 8 kalıbı, sayılar, kalıpları, rakamlar